ผลิตภัณฑ์ Oryza Oil ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และยืนยันคุณภาพด้วยรางวัลเหรียญทองเกียรติยศในงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ  ซึ่งเป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดในโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยการสนับสนุนของรัฐบาลสวิสและองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO มีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 725 ผลงาน จาก 40 ประเทศ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

      สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลนี้แสดงผลสูงสุดของน้ำมันรำข้าว (Oryza Oil) ที่มีสารแกมมาออไรซานอล 18,000 พีพีเอ็ม ในการลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะอื่น รวมทั้งลดการสร้างท่อของหลอดเลือดไปเลี้ยงก้อนเนื้อมะเร็งอีกด้วย

Oriza Oil 1 กระปุก

SKU: 00001
฿550.00Price

EAU Education Zone

Information and services

©2018 BY EASTERN ASIA UNIVERSITY