พ. 22 ส.ค. | สวนสมุนไพร

จิตอาสาพัฒนาสวนสมุนไพร

เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย พัฒนาสวนสมุนไพรในรั้ว EAU
กิจกรรมปิดลงทะเบียนแล้วค่ะ ขอบคุณที่สนใจกิจกรรมดีๆ นะคะ ค้นหากิจกรรมอื่นๆ คลิกปุ่มข้างล่างค่ะ
จิตอาสาพัฒนาสวนสมุนไพร

วัน/เวลา & สถานที่

22 ส.ค. 2561 13:00 – 16:00
สวนสมุนไพร, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รายละเอียดกิจกรรม

เกี่ยวกับกิจกรรม

พืชสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ ดังนั้นการปลูกและการนำพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทั้งในรูปอาหาร ยาบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นทั้งในคนและในสัตว์เลี้ยง เราจึงอยากชวนเพื่อนๆ ที่สนใจในสมุนไพรมาร่วมกันพัฒนาสวนสมุนไพรในรั้ว EAU เพื่อพัฒนาแหล่งสมุนไพรและสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรกันนะคะ

รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 60 คนเท่านั้นนะคะ คนที่ 61 เป็นต้นไป กรุณาสำรองชื่อเข้าร่วมกิจกรรมไว้ก่อนค่ะ

สำหรับผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง หากมีผู้สละสิทธิ์ทางผู้จัดจะส่ง e-mail ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมให้ค่ะ กรุณาตรวจสอบ e-mail ก่อนวันจัด 1 วันนะคะ

วิทยากร

อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรมปิดลงทะเบียนแล้วค่ะ ขอบคุณที่สนใจกิจกรรมดีๆ นะคะ ค้นหากิจกรรมอื่นๆ คลิกปุ่มข้างล่างค่ะ

Share This Event