กิจกรรม

สิ่งที่จะเสริม Resume

ให้โดดเด่นกว่าใครๆ 

เลื่อนเพื่อลงทะเบียนกิจกรรมที่สนใจได้เลยนะคะ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

EAU Education Zone

Information and services

©2018 BY EASTERN ASIA UNIVERSITY