top of page

ทำไมต้องจีนศึกษา

1

ภาษาจีน เป็นภาษาอันดับที่ 2
ที่ใช้มากที่สุดในโลก และเศรษฐกิจของจีนกำลังขยายตัว ภาษาจีนจึงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นภาษาหลักที่ใช้ติดต่อทางธุรกิจในอนาคต ภาษาจีนจึงเป็นภาษาที่จำป็นในการ
สร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน และการติดต่อทางธุรกิจ

2

ไวยากรณ์ของภาษาจีนไม่ยากที่จะเรียนรู้ เพราะไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างของกริยา (Tense) การเรียงลำดับประโยคก็คล้ายกับภาษาไทย และยังมีแอพพลิเคชัน

ที่ช่วยให้เรียนรู้ภาษาจีน
ได้ดียิ่งขึ้น

3

EAU ส่งนักศึกษาฝึกภาษาจีนในสภาพแวดล้อมจริงที่มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน และมีกิจกรรมนอกหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านภาษาจีน จึงมั่นใจได้ว่า เมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้ว นักศึกษาจะใช้ภาษาจีนได้อย่างแน่นอน

ขอข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม

 

กรุณาระบุเรื่องที่ต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

0-2577-1033 , 0-2577-1044, 02-577-1055

ขอบคุณค่ะ! ข้อความของคุณได้ส่งเรียบร้อยแล้ว

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • YouTube - Black Circle
  • Black Instagram Icon
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page