top of page

พฤ. 30 ส.ค.

|

โรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

Fix & Fit Motorcycle

มีอะไรมันพังไป มอเตอร์ไซต์เอามาที่เรา หนักเบาเราซ่อมได้

กิจกรรมปิดลงทะเบียนแล้วค่ะ ขอบคุณที่สนใจกิจกรรมดีๆ นะคะ ค้นหากิจกรรมอื่นๆ คลิกปุ่มข้างล่างค่ะ
ค้นหากิจกรรมอื่นๆ
Fix & Fit Motorcycle
Fix & Fit Motorcycle

วัน/เวลา & สถานที่

30 ส.ค. 2561 15:30 – 17:30

โรงฝึกงานคณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รายละเอียดกิจกรรม

งานซ่อมเราถนัดครับ มาเรียนรู้การซ่อมรถคู่ใจ มอเตอร์ไซต์ของเรา โดยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์กันนะครับ

รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 20 คนเท่านั้นนะครับ คนที่ 21 เป็นต้นไป กรุณาสำรองชื่อเข้าร่วมกิจกรรมไว้ก่อนครับ

สำหรับผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง หากมีผู้สละสิทธิ์ทางผู้จัดจะส่ง e-mail ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครับ กรุณาตรวจสอบ e-mail ก่อนวันจัด 1 วันนะครับ

Share This Event

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page