top of page

พ. 26 ก.ย.

|

ห้อง C 424 อาคารชวน ชวนิชย์

ฝึกการคิดเพื่อพิชิตปัญหา

ปัญหาเป็นเครื่องทดสอบความรู้ ศัตรูเป็นเครื่องทดสอบกำลัง ความผิดหวังเป็นเครื่องทดสอบจิตใจ

กิจกรรมปิดลงทะเบียนแล้วค่ะ ขอบคุณที่สนใจกิจกรรมดีๆ นะคะ ค้นหากิจกรรมอื่นๆ คลิกปุ่มข้างล่างค่ะ
ค้นหากิจกรรมอื่นๆ
ฝึกการคิดเพื่อพิชิตปัญหา
ฝึกการคิดเพื่อพิชิตปัญหา

วัน/เวลา & สถานที่

26 ก.ย. 2561 13:00 – 15:00

ห้อง C 424 อาคารชวน ชวนิชย์, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รายละเอียดกิจกรรม

ปัญหาเป็นเครื่องทดสอบความรู้ ศัตรูเป็นเครื่องทดสอบกำลัง ความผิดหวังเป็นเครื่องทดสอบจิตใจ คณะนิติศาสตร์จึงพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันที่วุ่นวายสับสนได้เป็นอย่างดี ทักษะการแก้ปัญหาที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยมความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย

รับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 30 คนเท่านั้นนะครับ คนที่ 31 เป็นต้นไป กรุณาสำรองชื่อเข้าร่วมกิจกรรมไว้ก่อนครับ

สำหรับผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง หากมีผู้สละสิทธิ์ทางผู้จัดจะส่ง e-mail ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครับ กรุณาตรวจสอบ e-mail ก่อนวันจัด 1 วันนะครับ

Share This Event

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page